Naše pečovatelky se postarají o Vaše dítě:

V době, kdy se zúčastňujete souběžně některých aktivit pro rodiče z naší nabídky.

V době, kdy si chcete udělat vlastní program.

Jaké typy pečování o děti nabízíme: 

  • Pečování o předškolní děti s programem dle volby rodičů s účastí na aktivitách pro děti ( vždy 1 pečovatelka na 1 dítě) ceník pečování 155 Kč/ hodina
  • Pečování o děti ve skupinkách starších dětí ( 50 Kč/ dítě ve skupině)
  • Odlehčovací službu pro rodiče dětí s autismem ( 1 pečovatelka na 1 dítě) - pokud nepořádáme specializovaný víkend, tak pečování probíhá pouze v pracovní dny  za 155,- Kč/hodina. Podmínkou je vždy šetření v rodině a dítě přijaté do naší Odlehčovací služby.
  • Odlehčovací služby pro děti s jiným onemocněním ( dle podmínek služby a individuální dohody)  ( 1 pečovatelka/ 1 dítě) 155 Kč/ hod.

Jak služba pečování probíhá:

Nejprve uvedete požadavek na pečování o Vaše dítě v přihlášce, kde vyplníte požadované údaje a dotazník o dítěti. Naše pracovnice se s Vámi spojí a domluvíte se na přesném typu pečování o Vaše dítě.

Pokud máte dítě předškolní, vybavíte ho svačinkou, vhodným oblečením a seznámíte při předání pečovatelku s vašimi zvyklostmi a dohodnete dobu pečování. Při prvním kontaktu dítěte s naším prostředím a seznámením s pečovatelkami doporučujeme zvolit dobu odloučení dítěte od rodičů max. 1 hodinu -2 hodiny.

Pokud máte dítě s postižením a chcete je zařadit do odlehčovací služby, uvedete to v přihlášce a po té se s Vámi spojí naše sociální pracovnice, nabídne a seznámí Vás s podmínkami služby. Jak probíhá odlehčovací služba a jaké typy můžete zvolit, se můžete podívat zde.

Pečování o malé děti: 

Pečovatelka se o dítě stará po celý čas svěření rodičem do péče. Dbá na jeho bezpečnost a hygienu, podle pokynů rodiče mu podává svačinu a dodržuje s  dítětem pitný režim. Během pečování o dítě využívá jak vnitřní prostory penzionu ( hernu, výtvarnou dílnu), ale i zahradu s herními prvky a pískovištěm.

Po dohodě s rodičem může i na část pečování s dítětem opustit areál a navštívit herní prvky ( Tomovy parky) na náměstí nebo jít do zámeckého parku.

Pečovatelky jsou vyškoleny v BOZP a PP, mají zkušenosti s péčí o dítě dle věku a dalších specifik dítěte a zachovávají vnitřní pravidla a etický kodex organizace.