Náš tým je složen z 5 stálých zaměstnanců a řady spolupracujících externistů, kteří ctí naše společné hodnoty.

 


Za nejdůležitější hodnotu považujeme schopnost a ochotu spoluvytvářet příjemnou rodinnou atmosféru pro každého, kdo náš Dům rodin navštíví.


 

A to pro každého bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví, náboženství nebo sociálního zařazení. Každý člen týmu u nás našel jinou příležitost rozvinout své vlastní nadání a um včetně možnosti vítané kreativity pro osobní růst. Mnoho našich kolegů u nás pracuje déle než 5 let a několik dokonce více než 15 let.

 

Ludmila Janžurová

zakladatelka, ředitelka

Ludmila Janžurová

Stará se o perspektivu, ducha, náplň a růst Domu rodin. Baví ji nacházet nové neprobádané cesty v naplňování poslání mateřské organizace, kreativní formou přinášet lidem potřebnou pomoc a pracovat v týmu.

Jana Štěpánková

asistentka pro objednávky pobytů

Je pravou rukou ředitelky, s největší pečlivostí komunikuje s hosty před příjezdem a dělá vše pro jejich spokojenost. Kromě administrativní práce uplatňuje svůj vrozený tvůrčí talent při malování obrazů, které potěší nejen děti ve Smečně.

Pavel Dušánek

rodinný poradce

Připravuje a vede rodinné semináře a workshopy pro rodiče.

Jak sám říká, v Domě rodin při práci vždy tak trochu „zrelaxuje“, neboť jeho hlavní pracovní náplní je pomáhat lidem řešit jejich potíže v Rodinné poradně ve Slaném. Je jedním z  pilířů, na nichž mateřská organizace Kolpingova rodina Smečno stojí.

Bára a Ernesto Chuecos

externí lektoři pro problematiku autismu

Jako  externí lektoři problematiky autismu u dětí provází a zajišťují odbornou náplň víkendových seminářů pro rodiče dětí s autismem. Díky svým zkušenostem s výchovou syna Anchela, přátelskému přístupu, empatii a starostlivostí o druhé jsou jejich víkendové semináře obsazeny dlouho dopředu.

Pavel Dosoudil

externí lektor problematiky pěstounské péče

Jako  externí lektor zajišťuje odbornou náplň víkendových seminářů pro rodiče dětí v pěstounské péči. Rodičům pomáhá především svým klidným, věcným a naslouchajícím přístupem.

Mirka Konečná

pečovatelka o děti

Stará se o úplnou spokojenost rodičů při pečování o jejich děti.

Její láska ke všem lidem vyzařuje z celé její bytosti a získává si nejen děti, ale i rodiče, v nichž okamžitě vzbuzuje bezmeznou důvěru. Společně s hlubokou empatií, zodpovědností a dlouholetou zkušeností s nejrůznějšími typy dětí, z ní vyrostla vzácná profesionálka.

Mirka Rusoová

odborný garant Odlehčovací služby, pečovatelka

Podobně jako její maminka Mirka je nezastupitelným členem týmu. Mirka, je důležitou propojkou mezi rodinami a pečovatelkami, jejich potřebami či změnami, je neustále při ruce pro obě strany, pro splnění všech, někdy i nejnáročnějších požadavků klienta. Vedlo toho stíhá pečovat o své svěřence, které má velmi ráda a vždy se na ně moc těší.

 

Martina Mullerová

fyzioterapeutka

Martina je  zkušená fyzioterapeutka a masérka. Její ruce jsou skutečným životadárným pohlazením.

 

Petr Prejza

technický pracovník

Práci si rád zpestří ubytováním hostů a plněním jejich přání.  Je činorodý, všímavý a empatický. Ačkoli je u nás zaměstnám pouze externě, dokonale zapadl do celého týmu.

 

Jana Štípková a Richard Krupka

kuchaři

Jana a Richard dotváří a umocňují svými variacemi pokrmů, úsměvem a bodrým přístupem k lidem pozitivní atmosféru domu. Vedle standardních poctivých jídel připravují na přání jídla "zdravá" a trendy, upečou domácí moučníky a pokud budete chtít, můžete si odvézt svůj oblíbený pokrm po skončení pobytu i domů.