Protože Dům rodin není jen obyčejný rodinný penzion, připravujeme pro vás během celého roku ve spolupráci s našimi externími lektory řadu akcí, tematicky zaměřených víkendů a zajímavých přednášek.

Tématické víkendy pro rodiče

Obvykle si skupinka rodičů sama stanoví téma, které ji nejvíce zajímá a za účasti moderované diskuse psychologem, rodiče získávají, nebo si ověřují nové informace ve výchově svých dětí.  Aktivitu vede zkušený rodinný poradce.  Setkání probíhá bez účasti dětí, které mohou rodiče na tuto dobu svěřit našim pečovatelkám.

O výchově předškolních dětí 

 

Pro rodiče s dětmi s autismem

Pro rodiče s dětmi s onemocněním svalové míšní atrofie

Individuální poradenství 

Rodič může požádat o individuální konzultaci svých otázek a nejasností a řešit je přímo na místě.

Tyto aktivity jsou v případě obdržené dotace od státu rodičům poskytovány bezplatně. Tyto aktivity nejsou ani povinné, ani pravidlem. Konají se za předpokladu, že rodič nebo skupina o ně projeví dopředu zájem.

 

Kurzy vzdělávání pěstounů

Poskytujeme kurzy povinného vzdělávání pro náhradní rodiče formou vzdělávacích seminářů a odborných přednášek. Kurzy se zabývají výchovnými, sociálními, právními, zdravotními okruhy témat souvisejícími s péčí o dítě, ale i vztahy v rodině nebo kontakty s biologickou rodinou. 

  • Po skončení kurzu pěstouni obdrží osvědčení, platné pro splnění zákonné povinnosti 24 hodinového vzdělávání ročně. 

Na kurz se může pěstoun přihlásit samostatně nebo ho přihlásí jeho mateřská organizace, se kterou má uzavřenou Dohodu. 

Workshopy

o fotografování, malováním různými technikami,  tvoření ( vánoční, velikonoční, podzimní)