Zdislava z Lemberka

Paní Zdislava, kněžna dobroditelka, moravská šlechtična, manželka, matka, ošetřovatelka a zastánkyně chudých, to vše je patronka rodin Svatá Zdislava.

Narodila se kolem roku  v Křižanově na Moravě. Podle starobylé zbožné legendy, měla jako dítě odejít ze svého křižanovského domova do kadoleckých kopců a po vzoru dávných poustevníků zde chtěla vést svatý život. Vést svatý život se ji podařilo, ale až za delší čas a na zcela jiném místě. Jejímu poustevnickému životu zde zabránily rodiče, dříve než mohl vůbec začít, protože pro mladé děvče ve zdejší přírodě nebylo vůbec bezpečno. Pro vzpomínku na tuto epizodu ze Zdislavina života vzniklo v dnešní době malé poutní místo na Svaté Hoře u Kadolce. Když Zdislava dospívala, její rodiče usoudili, že měla žít v manželství a proto ji v mladičkém věku (bylo ji asi 17 let) provdali za Havla z Markvartic, později z Lemberka, který pro krále vykonával podobnou službu jako její otec Přibyslav, jenže na severu Čech.

Osvědčila se v době vzpoury proti Václavu I. v letech 1248-49, kdy země trpěla občanskou válkou a její muž Havel byl po boku Václavově. Zvládla zabezpečení hradu, starost o všechny obyvatele i o hladovějící uprchlíky z vypálených vesnic. Ošetřovala, léčila, přitom šířila kolem sebe klid a důvěru. Sama si odříkala vše, co jen bylo možné. Byla hluboce věřící křesťankou. Založila špitál. Příkladným životem získávala i druhé, především svého muže, s jehož svolením se stala dominikánskou terciářkou a už předtím s ním mnohé dokázala vykonat. Zemřela nejpravděpodobněji ve 32 letech.  Pohřbena byla v dominikánském kostele v Jablonném, kde se její ostatky dochovávají dodnes. Zkoumány byly i antropology, kteří potvrzují věk úmrtí krátce před dosažením 33 let. Její lebka byla v opraveném barokním relikviáři uložena do postranního oltáře v chrámu sv. Vavřince. K blahořečení Zdislavy došlo roku 1907 Piem X. a ke kanonizaci r. 1995 papežem Janem Pavlem II. v Olomouci.

Její nadčasový odkaz je velmi silným příkladem pro všechny generace až po nynější dobu. Proto jsme si ji zvolili jako symbol a patronku našeho Domu rodin.

Více o paní Zdislavě naleznete: https://www.zdislava.cz/, kniha V erbu lvice autorka: Alena Vrbová, film V erbu lvice od režiséra Ludvíka Ráži.